Giới Thiệu

I. Chức Năng

Tham mưu cho Ban Giám Hiệu về công tác quản lý thực tập, giới thiệu việc làm, khảo sát các bên liên quan như Sinh viên thực tập, Sinh viên tốt nghiệp và nhà tuyển dụng.
Lên kế hoạch và triển khai các công tác quan hệ Doanh nghiệp, tham gia và điều hành Câu lạc bộ Doanh nghiệp và Ban liên lạc cựu Sinh viên cấp trường.
Kết nối giữa Nhà tường và Doanh nghiệp trong các chương trình hợp tác đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực cho Doanh nghiệp.
Hỗ trợ hoạt động đào tạo cho Sinh viên đã và đang theo học tại trường.
Tuyên truyền việc xây dựng văn hóa chất lượng tại đơn vị trực thuộc Trường.


II. Nhiệm Vụ

Tham gia và điều hành Câu lạc bộ Doanh nghiệp cấp Trường với vai trò thành viên Ban chủ nhiệm.
Phụ trách Ban liên lạc cựu Sinh viên cấ trường và làm cầu nối gắn kết Sinh viên tốt nghiệp vs nhà trường.
Tư vấn và giới thiệu việc làm cho Sinh viên đang theo học và đã tốt nghiệp. Giới thiệu Sinh viên đến thực tập tại Doanh nghiệp và quản lý Sinh viên thực tập.
Lập kế hoạch tiến hành khảo sát và viết báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát Sinh viên thực tập về nhu cầu tìm việc và tình hình việc làm. Doanh nghiệp về chất lượng của Sinh viên thực tập và nhà tuyển dụng về chất lượng của Sinh viên thực tập.

Liên Hệ

Hiện tại trung tâm đang hoạt động chính tại 2 cơ sở:
Cơ sở 300A, Phường 13, Quận 4, TP.HCM.
Cơ sở 331 Quốc Lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM.
Điện thoại: 02866596739
Email: vieclam-thuctap@ntt.edu.vn – qhdn@ntt.edu.vn
Cơ sở 300A, Phường 13, Quận 4, TP.HCM.
Cơ sở 331 Quốc Lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM.

Doanh Nghiệp Đối Tác