Tin Tức

TỔ CHỨC NGÀY HỘI VIỆC LÀM 05-05-2018

Ngày đăng: 03-05-2018


                                                                                                TỔ CHỨC NGÀY HỘI VIỆC LÀM – ĐỢT THÁNG 5 NĂM 2018
 I. MỤC ĐÍCH
1. Mục đích:
- Giúp sinh viên có định hướng trong nghề nghiệp, tiếp cận với môi truờng làm
việc cũng như những yêu cầu về trình độ, kỹ năng cần thiết nhằm đáp ứng tốt yêu cầu của
doanh nghiệp;
- Tạo điều kiện cho sinh viên đã tốt nghiệp và chuẩn bị tốt nghiệp có cơ hội tìm
được việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo;
- Tạo cơ hội về việc làm bán thời gian cho các sinh viên có nhu cầu;
- Định hướng việc học tập cho sinh viên đang học thông qua các hoạt động tuyển
dụng trực tiếp và giúp sinh viên làm quen với thị trường tuyển dụng lao động;
- Tạo cơ hội cho các doanh nghiệp quảng bá hình ảnh, tiếp cận trực tiếp với sinh
viên của Nhà trường nhằm tìm kiếm và tuyển dụng những nhân lực có chất lượng, phù
hợp với nhu cầu tuyển dụng của đơn vị. Qua đó, tạo mối quan hệ trao đổi thông tin lâu
dài giữa nhà trường với Nhà tuyển dụng;
- Giúp Nhà trường tiếp nhận thông tin phản hồi từ phía SV và đặc biệt là từ đơn vị sử
dụng lao động; Làm cơ sở cho việc xây dựng nội dung, chương trình, phương pháp, kỹ
năng cần trang bị, đào tạo cho SV sau khi tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu của thị trường lao
động.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: Ngày 05 tháng 05 năm 2018
  - Chương trình khai mạc: 8h30 – 09h00
   - Tuyển dụng: 09h00 – 12h00
2. Địa điểm: 331 Quốc lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

Xem các tin tức khác

Doanh Nghiệp Đối Tác