Tin Tức

Tổ chức chương trình tuyển dụng sinh viên qua phỏng vấn trực tiếp tại Trường ngày 25/03/2018

Ngày đăng: 16-03-2018


I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU:    

1. Mục đích:

Nhằm tạo cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Ban Quan hệ Doanh nghiệp chủ động hợp tác với Công ty Tài Chính Cổ Phần Xi Măng (CFC) tổ chức chương trình phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp các sinh viên đã hoặc sắp tốt  nghiệp cho các vị trí:

  • Nhân viên Tư vấn Tài chính.

  • Nhân viên Dịch vụ Khách hàng.

  • Nhân viên Thẩm định tín dụng.

Đây là dịp để sinh viên các Khoa có cơ hội được tuyển dụng trực tiếp theo nhu cầu tuyển dụng nhân sự (toàn thời gian và bán thời gian) của Công ty Tài Chính Cổ Phần Xi Măng (CFC), là một tổ chức tài chính với 03 cổ đông chiến lược là Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem), Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank) và Ngân hàng Ngoại Thương (Vietcombank).

2. Yêu cầu:

Chương trình được tổ chức thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm qua sự  phối hợp nhịp nhàng giữa Bộ phận Quan hệ Doanh nghiệp với sự tham gia nhiệt tình của các Khoa chuyên môn cùng với sự đồng hành của Công ty Tài Chính Cổ Phần Xi Măng (CFC).

 

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:    

  1. Thời gian:  Vào lúc 08h30 ngày 25 tháng 03 năm 2018

  2. Địa điểm : Hội trường Lầu 9 Cơ sở An Phú Đông;

  3. Đối tượng: Sinh viên năm 3 và năm 4 các Khoa: Quản trị kinh doanh, Tài chính- Kế toán.

Xem các tin tức khác

Doanh Nghiệp Đối Tác