Tin Tức

Tổ chức chương trình quản trị viên tập sự PNJ 2018

Ngày đăng: 12-03-2018


KẾ HOẠCH

V/v “Tổ chức chương trình quản trị viên tập sự PNJ 2018”

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Nhằm tạo cơ hội nghề nghiệp cho các bạn sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Ban Quan hệ Doanh nghiệp chủ động hợp tác với Công ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ) tổ chức chương trình quản trị viên tập sự PNJ 2018. Đây là dịp để sinh viên các Khoa có cơ hội được tuyển dụng trực tiếp theo nhu cầu tuyển dụng nhân sự (toàn thời gian và bán thời gian) của Công ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ)

2. Yêu cầu:

Chương trình được tổ chức thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm qua sự phối hợp nhịp nhàng giữa Bộ phận Quan hệ Doanh nghiệp với sự tham gia nhiệt tình của các Khoa chuyên môn cùng với sự đồng hành của Công ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ).

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:    

  1. Thời gian:  Vào lúc 08h30 ngày 16 tháng 03 năm 2018

  2. Địa điểm : Hội trường Lầu 9 Cơ sở An Phú Đông;

  3. Đối tượng: Sinh viên năm 3 và năm 4 các Khoa: Quản trị kinh doanh, Tài chính- Kế toán, Công nghệ Thông tin, Du lịch & Việt Nam học.

Xem các tin tức khác

Doanh Nghiệp Đối Tác